Bardağın üzerine uzanınca ne olur?

206

Koordinasyonunun nasıl gerçekleştiğini kavrayabilmek içim, masadaki bardağa uzanmak gibi, her gün yağtığımız basit hareketi ele almamız gerekir.Acaba bu çok basit görünen işi beyin nasıl denetliyor.?Bu sorunun yatını, bardağın alınmasından önce yer alan belli olaylar zincirinde aramak daha doğru olur.Bunun yapılması için beynimizin , gerekli hareketi planlamak için dış dünyanın haritasını çizmesine bağlıdır.Beynin bu etkinliğine uzaysal algı denir.

Beyin daha sonra dış dünyanın bu haritasını değerlendirerek , bardağın masadan alınarak elimize ulaşması problemini çözümler.Bundan sonraki önemli aşama ise , hareket planının, kasların düzenli kasılmalarını sağlayan ayrıntılı bir emir zincirine dönüştürülerek, kaslara gönderilmesidir.

Premotor alan; burada problem çözülür ve hareket planı motor alana gönderilir.

Çeper lobu;Bu lop kendisine gelen duygusal bilgiler ışığında bedenin bardakla olan ilişkisinin haritasını çizer.Beyin daha sonra , bardağı kavramak üzere elin nasıl hareket ettirilmesi gerektiği problemi çözer.

Beyincik; Hareketler sırasında ele gönderilen mesajları denetler ve gerekirse düzeltir.

Bazal Ganglion:Bedenin geri kalan bölümlerinin konumunu, elin hareketini sağlayacak biçimde ayarlar.

Motor Alan: Ek kaslarını bardağın nasıl kaldırılması gerektiğiğni bildiren mesajlar gönderir.El hareket etmeye başlar ve bardak tutulur.Edinilen basit beceriler bir kez kusursuz bir biçimde uygulanacak düzeye geldikten sonra fazla bir dikkat göstermeye gerek yoktur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.