Varikosel Tedavisi

431

e İnfertilite (kısırlık) sebepleri arasında en çok uygulanan cerrahi tedavidir. Varikoselin cerrahi aplikasyonlarında varikoselektomi öne çıkar. Ameliyat sonrası hastalığın nüksetmek gibi bir durum diğer tekniklere göre daha düşüktür. Erkeklerde kadarıyla kısırlık sorunu ile başvuranların @’ larda görülmekte olan varikosel testis damarlarının olmasından çok daha çok genişlemesi, varisleşmeden kaynaklanmaktadır.

Varikoselin ameliyatı: (cerrahi tedavi) için iki önemli rehabilitasyon yani cerrahi girişim yapılmasıtavsiye edilmektedir. Semen Anomalileri testis volümün azalmasıyla ortaya ağrı skrotumda ve infertilite halinde cerrahi müdahale gerekir. Varikoselde belirlenecek tedavi biçimi cerrahın tecrübesi ve ameliyat koşutların makullüğü saptanmalıdır. Varikoselektomi ameliyatı olan hastalarda tedavi sonrası hastaların `-80’ininde önemli bir düzeyde iyileşmeye olduğu bilinmektedir

Laparoskopik varikoselektomi:  palomo yönteminde testislerdeki damarların tamamına ulaşabilme olabilirliği yoktur, bu sebepten ötürü bu yöntemde bu damarlar bağlanamamasısebebiyle cerrahi prosedür tam anlamıyla tamamlananamz anlamyla tamamalanamaz. Laparoskopik yöntemiyle arter ve de ven daha kısa sürede saptanabilmektedir.

İnguinal varikoslektomi: ameliyatı ön karın duvarındaki inguinal kasık kanalının, kesiyle ince bir şekilde açılarak spermatik kord ve testise kolay bir şekilde ulaşılması ve toplardamardaki yapılar onarılmasıyla gerçekleştirinektedir. İyileşme süresi hızlı olmakla birlikte, arrter ve ven genişlemesi nedeniyle ameliyat Komplike bir Statükoda olabilmektedir. İnguinal ve Obez ameliyatı olmuş hastalar için tercih edilebilir.

Skleroterapi : internal spermatik toplardamar okluzyonu varikoselin diğer bir tedavi tekniğidir. Ameliyat sonrası hastalığın %4-11 oranında tekrarlama oranı bildirilmektedir. Toplardamarların kapakçıklarla kapatılması mümkün olmaması sebebiyle hastalık beli bir zaman sonra yeniden tekrar edebilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.