Erken yaşta evlilik

460

Her ne kadar doğunun adetleri arasında yer alan bir husus ise de erken yaşta evlilikler, bazen batıda da kişilerin kendi tercihleri doğrultusunda yapılabiliyor. Toplumun erken evlilik için nedenleri mevcut. Ekonomik sıkıntılar, aile içi evliliklerde mal bölüşümü, kadının erken yaşta evini ve evliliğini öğrenmesi gibi.

Ne koşulda olursa olsun erken yaşta evliliğin bir çok kötü etkisi mevcut. Bir kızın on üç ve ya on dört yaşları, çocukluktan genç kızlığa geçiş yaşlarıdır. Bir çokları gibi erken evlendirilmeye çalışılan bu yaşlardaki kızlar, henüz hayatı ile ilgili kararlar vermeye, yaşamdan beklentilerini nitelemeye ve genç kızlığa dahi geçmeye hazır değildir. Ama hem toplumun dayatması, hem de aile içi baskılar, henüz karar yetisi oturmamış genç kızların erken evliliğe özenmelerine sebep olmaktadır.
Batıda ise işler biraz daha farklıdır. Evliliği bir maharet, bir başarı ve ya bir yetişkinlik hareketi gibi algılayan genç kızlar, aynı doğudaki yaşıtları gibi karar mekanizması henüz mantıksal boyutlarda oluşmadığı için ani ve özenti sahibi bir karar alırlar. Bu doğrultuda ailenin tavrı çok önemlidir. Evliliğin nasıl bir düzen olduğuna, ne tür şartlara sahip olması gerektiğine ve daha bir çok şeye açıklık getirmeleri için tepkili yaklaşmamaları gerekir. Batıda bir çok aile 13-15 yaş arasındaki kızlarının evliliklerine onay vermeyeceği için, kızların evden kaçma girişimleri söz konusu olabilir. Bu durum evlilikten bile daha kötü sonuçlara sebep olabilir. Bu yüzden kız çocuğuyla iletişim ve onu motive etmek çok önemlidir.
Erken yaşta evlilik özellikte kız ve erkek çocukların çocukluğundan, gençliğinden ve yaşamından çalınan bir özgürlüktür. Hem erkek çocuğu için hem de kız çocuğu için evlilikten önce yaşanması ve deneyimler kazanılması gereken bir çok olgu mevcuttur. Henüz tecrübeleri bir ilişkiyi bile yaşamayı desteklemeyen genç çocuklara evliliğin sorumluluğunu yüklemek, yeni neslin sağlıksız ve yetersiz bir şekilde gelişmesine sebep olacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.